Debata pn. 9 maja, zwycięstwo czy klęska ?

Dnia 10 maja 2005 r., z inspiracji Starosty Chrzanowskiego, Kazimierza Boronia, odbyła się uroczysta sesja naukowa z okazji 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Na sesję, przygotowaną i przeprowadzoną przez młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, pod kierunkiem pani mgr Izabeli Ciołczyk i mgr Jerzego Jury, licznie przybyli zaproszeni kombatanci.

Debata pn. 9 maja, zwycięstwo czy klęska ?

Sesja przebiegała pod hasłem: „9 maja, zwycięstwo czy klęska?” i wzbudziła żywe zainteresowanie zebranych.

Uczniowie II LO w Chrzanowie przedstawili dwa punkty widzenia – czy zakończenie II wojny światowej było dla Polski zwycięstwem nad Niemcami, czy też przyniosło zniewolenie społeczeństwa ze strony Związku Radzieckiego.

W dyskusji wzięli udział zaproszeni kombatanci oraz Starosta Chrzanowski Kazimierz Boroń.

 

Zobacz galerie