Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Podsumowanie XXXV Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego

W dniu 19 maja 2005 r. w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie odbyło się posiedzenie XXXV Sesji Rady Powiatu w Chrzanowie.
Podsumowanie XXXV Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego

W trakcie obrad Wysoka Rada:

  • zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie w I kwartale 2005 r., które przedstawiła Pani Barbara Babijczuk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie;
    Pobierz prezentację
  • podjęła następujące uchwały: 
  1. Uchwałę Nr XXXV/209/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2005 r.;
  2. Uchwałę Nr XXXV/210/2005 w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, towarzyszących budżetowi;
  3. Uchwałę Nr XXXV/211/2005 w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Ponadto na Sesji procesowano projekt uchwały w sprawie zasad umieszczania oraz korzystania z herbu i flagi Powiatu Chrzanowskiego. W trakcie dyskusji Rada Powiatu przyjęła wniosek o zdjęciu przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad.

 

Zobacz galerie