Podsumowanie XXXV Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego

W dniu 19 maja 2005 r. w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie odbyło się posiedzenie XXXV Sesji Rady Powiatu w Chrzanowie.
Podsumowanie XXXV Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego

W trakcie obrad Wysoka Rada:

  • zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie w I kwartale 2005 r., które przedstawiła Pani Barbara Babijczuk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie;
    Pobierz prezentację
  • podjęła następujące uchwały: 
  1. Uchwałę Nr XXXV/209/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2005 r.;
  2. Uchwałę Nr XXXV/210/2005 w sprawie procedury uchwalania budżetu powiatu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych, towarzyszących budżetowi;
  3. Uchwałę Nr XXXV/211/2005 w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Ponadto na Sesji procesowano projekt uchwały w sprawie zasad umieszczania oraz korzystania z herbu i flagi Powiatu Chrzanowskiego. W trakcie dyskusji Rada Powiatu przyjęła wniosek o zdjęciu przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad.

 

Zobacz galerie