Sprzedaż kolejnej edycji Zakładów Specjalnych Lotto

Wydział Promocji i Rozwoju, Starostwa Powiatowego w Chrzanowie informuję, że ruszyła sprzedaż kolejnej edycji Zakładów Specjalnych Lotto.
     Cały zysk ze sprzedaży kuponów zostanie przeznaczymy na renowację XVII wiecznego Klasztoru Ojców Kamedułów na Bielanach w Krakowie.

Zabytkowy Klasztor, jeden z dziewięciu na świecie, aby odzyskać swą dawną świetność, wymaga ogromnych środków finansowych. Na zakończenie renowacji całego obiektu potrzeba ok. 17 mln zł.


Sukces akcji, mierzony wielkością środków przekazanych Klasztorowi Kamedułów, zależeć będzie od dobrej woli ludzi, którzy zechcą nabyć kupon w trosce o zachowanie dla przyszłych pokoleń wielkiego dziedzictwa religijnego i kulturowego, jakim jest ponad 400 letni Klasztor Bielański.


Kupony Zakładów Specjalnych Lotto można nabyć do 29 maja 2005 r. w kolekturach Lotto.