Święto Strażaka

12 maja na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka, w których udział wzieli m.in. Wojewoda Małopolski - Jerzy Adamik, Starosta Chrzanowski, Burmistrzowie Gmin Alwerni, Chrzanowa, Libiążą, Trzebini, Wójt Gminy Babice oraz firm zaangażowanych w zakup podestu PMT-42D. W trakcie  uroczystości zostały wręczone odznaczenia oraz wyróżnienia, a także awanse dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie.
Święto Strażaka

Na stan Jednostki Ratowniczo Gaśniczej KP PSP został przekazany podest pożarniczy PMT-42D przeznaczony do prowadzenia  akcji gaśniczo-ratowniczych do wysokości 42 m. Uroczystego przekazania pojazdu, którego wartość wynosi 1 628 tys. zł zakupionego ze środków finansowych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz środków samorządów, instytucji, firm i ludzi z Powiatu Chrzanowskiego dokonał nadbrygadier Seweryn Dyja. PMT-42D został poświęcony przez kapelana Małopolskich  Strażaków  ks. Władysława Kuliga oraz kapelana Chrzanowskich Strażaków ks. Jana Molandy. Podest pożarniczy osadzony jest na podwoziu VOLVO FM 9 6x4 o mocy silnika 380 KM. Posiada komputerowy system sterowania wysięgiem bocznym w zależności od wysunięcia podpór i obciązenia kosza. Maksymalna wysokość robocza 42 m pozwala na prowadzenie czynności ratowniczych na wysokości 41 m przy jednoczesnym kącie obrotu 360o.

 

Warto również zaznaczyć, żę dzięki staraniom Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przy Komendzie Powiatowej PSP Chrzanów został zakupiony wózek inwalidzki, który został przekazany niepełnosprawnemu członkowi rodziny strażaka pełniącego służbę w Komendzie Powiatowej PSP.

 

 

 

Zobacz galerie