Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Udany konkurs szkół powiatowych

Został rozstrzygnięty Konkurs na dotacje dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w ramach Programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza. W ramach Projektu realizowany jest Podprojekt 3 „Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy partnerskiej w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego”, którego celem jest udzielenie pomocy władzom samorządowym i ich partnerom społecznym w podnoszeniu jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych i dopasowaniu jej do potrzeb rynku pracy.
Przedmiotem projektów, które mogły uzyskać dotację w ramach niniejszego Konkursu, jest zakup sprzętu i urządzeń mających służyć celom dydaktycznym, wykorzystujących technologie IT.

 

Z terenu powiatu chrzanowskiego do konkursu przystąpiło 5 zespołów szkół:

  • Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie zgłosiło projekt pn. „Szkolny Ośrodek Programowania Pracownia Symulacyjna CNC”,
  • Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini zgłosił projekt pn. „Wyposażenie pracowni teleinformatyki i pracowni projektowania, symulacji i zarządzania”,
  • Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini zgłosił projekt pn. „Pracownia kształtowania potencjału zawodowego”
  • Zespół Szkół w Libiążu zgłosił projekt pn. „Nowoczesne, Aktywne Szkolenie Zawodowe – NASZ-a pracownia”,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chrzanowie zgłosił projekt pn. „Pracownia Informacji Zawodowej”.

Wszystkie wnioski spełniły wymagania formalne, natomiast do realizacji zakwalifikowały się:

  1. „Pracownia kształtowania potencjału zawodowego” w Zespole Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini (wnioskowana kwota: 16.306 EUR).

Od lewej: Anna Ber, Lucyna Sandacz,
dyrektor ZSE-Ch w Trzebini - Małgorzata Bigaj

 

„Ten projekt, to moje nie przespane noce” – tak wspomina pisanie wniosku Anna Ber – główny koordynator projektu. Pozostali członkowie zespołu to: Maria Kupiec, Lucyna Sandacz, Maria Mendela.Pomysł zrodził się stąd, iż w Zespole Szkół Ekonomiczno – Chemicznych działa już Szkolny Klub Wspierania Kariery Zawodowej. Program będzie teraz jego rozszerzeniem. Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej spełniającej wymogi współczesnej rzeczywistości gospodarczej, dla wyposażenia uczniów w umiejętności pracy na nowoczesnym sprzęcie i oprogramowaniu oraz likwidacji przepaści technicznej między kształceniem w szkole i funkcjonowaniem w praktyce gospodarczej oraz uzyskania akredytacji ośrodka egzaminującego dla kształconych w szkole zawodów .Największą trudność zespołowi sprawiła część opisowa projektu ograniczona ścisłymi ramami arkusza. Warto nadmienić, że zespół opracowywał tego typu projekt po raz pierwszy.

  1. „Pracownia Informacji Zawodowej” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chrzanowie (wnioskowana kwota: 5.950 EUR).

Od lewej: Małgorzata Betley, dyrektor SOSW - Jerzy Walczak,
Ruta Pudo, Zbigniew Maciuba

 

Projekt opracował zespół w składzie: Ruta Pudo – główny koordynator, Małgorzata Betley oraz Zbigniew Maciuba.Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez utworzenie w szkole Pracowni Informacji Zawodowej. W pracowni ma znajdować się 6 komputerów połączonych w sieć, dwie drukarki, skaner i rzutnik multimedialny. Pracownia ma na celu wprowadzenie nowych narzędzi do kształcenia u uczniów umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.Największa trudność sprawiło zespołowi opracowanie formularza wniosku. Członkowie zespołu pisali tego typu wniosek po raz pierwszy.