Udany konkurs szkół powiatowych

Został rozstrzygnięty Konkurs na dotacje dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w ramach Programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza. W ramach Projektu realizowany jest Podprojekt 3 „Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy partnerskiej w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego”, którego celem jest udzielenie pomocy władzom samorządowym i ich partnerom społecznym w podnoszeniu jakości oferty edukacyjnej szkół zawodowych i dopasowaniu jej do potrzeb rynku pracy.
Przedmiotem projektów, które mogły uzyskać dotację w ramach niniejszego Konkursu, jest zakup sprzętu i urządzeń mających służyć celom dydaktycznym, wykorzystujących technologie IT.

 

Z terenu powiatu chrzanowskiego do konkursu przystąpiło 5 zespołów szkół:

  • Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie zgłosiło projekt pn. „Szkolny Ośrodek Programowania Pracownia Symulacyjna CNC”,
  • Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini zgłosił projekt pn. „Wyposażenie pracowni teleinformatyki i pracowni projektowania, symulacji i zarządzania”,
  • Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini zgłosił projekt pn. „Pracownia kształtowania potencjału zawodowego”
  • Zespół Szkół w Libiążu zgłosił projekt pn. „Nowoczesne, Aktywne Szkolenie Zawodowe – NASZ-a pracownia”,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chrzanowie zgłosił projekt pn. „Pracownia Informacji Zawodowej”.

Wszystkie wnioski spełniły wymagania formalne, natomiast do realizacji zakwalifikowały się:

  1. „Pracownia kształtowania potencjału zawodowego” w Zespole Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini (wnioskowana kwota: 16.306 EUR).

Od lewej: Anna Ber, Lucyna Sandacz,
dyrektor ZSE-Ch w Trzebini - Małgorzata Bigaj

 

„Ten projekt, to moje nie przespane noce” – tak wspomina pisanie wniosku Anna Ber – główny koordynator projektu. Pozostali członkowie zespołu to: Maria Kupiec, Lucyna Sandacz, Maria Mendela.Pomysł zrodził się stąd, iż w Zespole Szkół Ekonomiczno – Chemicznych działa już Szkolny Klub Wspierania Kariery Zawodowej. Program będzie teraz jego rozszerzeniem. Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej spełniającej wymogi współczesnej rzeczywistości gospodarczej, dla wyposażenia uczniów w umiejętności pracy na nowoczesnym sprzęcie i oprogramowaniu oraz likwidacji przepaści technicznej między kształceniem w szkole i funkcjonowaniem w praktyce gospodarczej oraz uzyskania akredytacji ośrodka egzaminującego dla kształconych w szkole zawodów .Największą trudność zespołowi sprawiła część opisowa projektu ograniczona ścisłymi ramami arkusza. Warto nadmienić, że zespół opracowywał tego typu projekt po raz pierwszy.

  1. „Pracownia Informacji Zawodowej” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chrzanowie (wnioskowana kwota: 5.950 EUR).

Od lewej: Małgorzata Betley, dyrektor SOSW - Jerzy Walczak,
Ruta Pudo, Zbigniew Maciuba

 

Projekt opracował zespół w składzie: Ruta Pudo – główny koordynator, Małgorzata Betley oraz Zbigniew Maciuba.Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez utworzenie w szkole Pracowni Informacji Zawodowej. W pracowni ma znajdować się 6 komputerów połączonych w sieć, dwie drukarki, skaner i rzutnik multimedialny. Pracownia ma na celu wprowadzenie nowych narzędzi do kształcenia u uczniów umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.Największa trudność sprawiło zespołowi opracowanie formularza wniosku. Członkowie zespołu pisali tego typu wniosek po raz pierwszy.