Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego „C Prim”

W dniu 3 czerwca 2005 roku w Auli Zespołu Szkół w Libiążu przy ulicy Górniczej 3 odbył się  czwarty z pięciu Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego.
Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego „C Prim”

Warsztat „C Prim”, który był poświęcony opracowywaniu 4 projektów gospodarczych: pn:

  •  „CHRZANOLANDIA- strefa atrakcyjnych usług turystycznych, regionalnego handlu i promocji – lomotywa Fabloku po powiecie- przystań rzeczna – Rozwój powiatowego Centrum Turystycznego przy Zamku Lipowieckim oraz usług agroturystycznych – budowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego,
  • „Utworzenie Centrum Integracji i Rozwoju Przedsiębiorczości – punkt konsultacyjno-doradczy dla MŚP”,
  • „Usprawnienie systemu komunikacyjnego w powiecie ze szczególnym uwzglednieniem miasta Chrzanowa”,
  • „Program promocji produktów regionalnych i ochrony lokalnego rynku – CABAN”,  wypracowanych na poprzednim  warsztacie „C”.

W warsztatach udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, przedstawiciele władz lokalnych, przedsiębiorcy, przedstawiciele lokalnego biznesu, bankowcy, izby handlowe, stowarzyszenia gospodarcze, cech rzemiosł, przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego i lokalnego, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, ZUS, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji okołobiznesowych, związków zawodowych, edukacji, zdrowia, kultury i sportu oraz młodzież z terenu powiatu chrzanowskiego, a także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

 

Zobacz galerię