XI Konkurs Potraw Regionalnych

W dniu 22 maja 2005 roku na terenie Narodowego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie odbył się XI  Konkurs Potraw Regionalnych połączony z degustację. Organizatorem konkursu był Skansen w Wygiełzowie. Głównymi kryteriami oceny była tradycyjność i smak serwowanych potraw oraz wrażenie artystyczne związane z prezentowanymi przyśpiewkami, strojami krakowskimi i przepisami kulinarnymi.
XI Konkurs Potraw Regionalnych
Konkursowi na potrawę regionalną towarzyszyła prezentacja zespołów folklorystycznych z 18 miejscowości Powiatu Chrzanowskiego, Jaworzna oraz liczne atrakcje nie z tej epoki takie jak chodzenie na szczudłach, całowanie młota, strzelanie z bata, pokazy zajęć domowych w gospodarstwach, kiermasz sztuki ludowej. Podczas konkursu prezentowali się również rzemieślnicy, np. kowale, koszykarze którzy pletli koszyki z wikliny i korzenia sosnowego oraz rzeźbiarze. Jury Konkursu wyrażając zadowolenie z poziomu występujących zespołów i zgodnością potraw z tradycją Ziemi Chrzanowskiej w zakresie receptury i walorów smakowych przyznał wszystkim zespołom jednakowe uznanie i nagrody w postaci bonów towarowych.