Debata o Unii Europejskiej

16 czerwca 2005 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyła się debata nt. Unii Europejskiej.
Debata o Unii Europejskiej

W spotkaniu udział wzięli gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Jankowicach działający w ramach Klubu Europejskiego w Jankowicach, pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju, a także Powiatowy Asystent  EURES działający przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie. Tematem spotkania była możliwość pozyskania środków finansowych poprzez projekty w ramach programu Młodzież, m.in. na uczniowskie wymiany międzynarodowe.

 

Program MŁODZIEŻ

Program ten jest kontynuacją Programu MŁODZIEŻ DLA EUROPY. Zajmuje się pozaszkolną, nieformalną edukacją młodych ludzi. Adresowany jest do młodzieży w wieku 15-25 lat oraz osób, które z nią pracują. W ramach programu można się starać o uzyskanie dofinansowania na działalność pozaszkolną, niezwiązaną z nauczaniem szkolnym czy akademickim. Głównym celem tego programu jest uczenie i promowanie aktywności wśród młodych ludzi, stworzenie im możliwości realizacji własnych ambicji, pragnień, a przez to zachęcenie do aktywniejszego udziału w życiu społecznym Unii Europejskiej oraz własnego kraju. Chodzi o ograniczanie takich zjawisk, jak ksenofobia, rasizm i nietolerancja.Największą wartością programu jest umożliwienie młodzieży zawierania znajomości i przyjaźni z rówieśnikami z całej Europy. Program MŁODZIEŻ realizowany jest poprzez dofinansowywanie konkretnych projektów, działań mających jasno określone cele i ramy czasowe.Głównym adresatem programu jest młodzież - nie uczniowie, studenci, bezrobotni - tylko właśnie młodzi ludzie. Oznacza to, że każdy kto ma od 15 do 25 lat może z niego skorzystać. Program oferuje również wsparcie dla ludzi pracujących z młodzieżą - tak zwanych animatorów młodzieżowych, instruktorów czy opiekunów samorządów uczniowskich.Program MŁODZIEŻ jest unijnym narzędziem polityki wyrównywania szans, tak aby wiedza o Europie docierała nie tylko do miast ale i była obecna na terenach wiejskich, gdzie dużo trudniej o rzetelną informację. Projekty ze środowisk wiejskich oraz ze środowisk patologicznych mogą otrzymać wyższe dofinansowanie z tego programu.Program podzielony został na akcje, z których każda finansuje innego typu projekty, skierowane do różnych grup odbiorców.Wszystkie działania UE w ramach programów edukacyjnych mają pomóc Europie rozwijać się w kierunku wiedzy. Od tego będzie zależało, czy będziemy jako kontynent stanowić konkurencję dla państw z zewnątrz.

 

Zobacz galerie

 

Wydział Promocji i Rozwoju - promocja@powiat-chrzanowski.pl

Klub Europejski w Jankowicach - euroclube.jancowice@interia.pl

Adam Koryczan - Powiatowy Asystent EURES - krcheu@praca.gov.pl 

Strony EURES - Europejskiej Służby Zatrudnienia

www.europa.eu.int/eures

www.praca.gov.pl/eures