Matura 2005

Znane są już wyniki nowej matury w powiecie chrzanowskim. Po długim oczekiwaniu uczniowie mogli nareszcie odebrać świadectwa i zawieźć je na wyższe uczelnie.

Pierwsza nowa matura w powiecie chrzanowskim wypadła bardzo dobrze. Na 863 zdających w liceach ogólnokształcących, świadectw nie mogło odebrać jedynie 34 uczniów. Oznacza to, że matury w ogólniakach nie zdało 3,94%. Jest to wynik dużo lepszy niż średnia krajowa (najnowsze źródła podają, że w skali kraju nie zdało ok. 11-13%). Stawia to powiat chrzanowski na wysokim miejscu w kraju i w województwie małopolskim. Procent uczniów, którzy nie zdali matury w liceach ogólnokształcących, w obszarze działania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (woj. lubelskie, woj. podkarpackie i woj. małopolskie) wynosi 6,7%.

 

Wyniki matur w liceach ogólnokształcących

szkoła

liczba uczniów klas maturalnych

liczba uczniów, którzy przystąpili do matury

uczniowie, którzy przystąpili do matury w %

liczba uczniów, którzy nie otrzymali świadectwa maturalnego

%  uczniów, którzy nie otrzymali świadectwa maturalnego w stos. do przystępujących

% uczniów, którzy nie otrzymali świadectwa maturalnego w stos. do l. uczniów klas maturalnych

I LO

280

280

100,00%

8

2,86%

2,86%

II LO

397

394

99,24%

6

1,52%

1,51%

I LO Trz.

78

75

96,15%

5

6,67%

6,41%

ZS Lib

95

92

96,84%

8

8,70%

8,42%

II LO PCE

23

22

95,65%

7

31,82%

30,43%

ogółem

873

863

98,85%

34

3,94%

3,89%

 

Zgodnie z przewidywaniami, egzamin maturalny wypadł gorzej w liceach profilowanych.
W obszarze działania OKE w Krakowie matury nie zdało 29,3% uczniów. W powiecie chrzanowskim – 36,91%.

 

Wyniki matur w liceach profilowanych

szkoła

liczba uczniów klas maturalnych

liczba uczniów, którzy przystąpili do matury

uczniowie, którzy przystąpili do matury w %

liczba uczniów, którzy nie otrzymali świadectwa maturalnego

%  uczniów, którzy nie otrzymali świadectwa maturalnego w stos. do przystępujących

% uczniów, którzy nie otrzymali świadectwa maturalnego w stos. do l. uczniów klas maturalnych

ZSM-E Trzebinia

44

31

70%

4

13%

9%

PCE

36

28

78%

16

57%

44%

ZSE-Ch

54

53

98%

19

36%

35%

ZS Lib

38

37

97%

16

43%

42%

ogółem

172 149 86,63% 55 36,91% 31,98%

 

Opracowanie: Jerzy Fraś, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu