Otwarcie Geologicznej Ścieżki Dydaktycznej w Gminie Trzebinia

17 czerwca 2005 r. w Dworze Zieleniewskich odbyły się uroczystości związane z otwarciem Geologicznej Ścieżki Dydaktycznej na terenie Gminy Trzebini. Uroczystości tej towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursów ekologicznych skierowanych do młodzieży szkolnej.

Otwarcie Geologicznej Ścieżki Dydaktycznej w Gminie Trzebinia

W spotkaniu udział wzieli m.in. Starosta Chrzanowski  Kazimierz Boroń, Zastępca Burmistrza Trzebini Wiesław Pierzchała, prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Paulo oraz mgr inż. Magdalena Głogowska - autorzy Pzewodnika po Geologicznej Ścieżce Dydaktycznej, a także geolog Marek Szuwarzyński.

 

Inicjatywa podjęta przez Gminę Trzebinia, jest pierwszym takim przedsięwzięciem w skali powiatu. Jest również nawiązaniem do folderów z cyklu "Zielone perły Trzebini" oraz wytyczonego przed wielu laty szlaku Dawnego Górnictwa Kruszcowego.

 

W skład ścieżki wchodzi pięć punktów:

  1. Zalew Balaton
  2. Zlepieńce myślachowickie
  3. Deformacje terenu po eksploatacji górniczej
  4. Dolomity triasu w Czyżówce
  5. Rekultywacja wyrobiska po eksploatacji piasku

Każde stanowisko zostało oznaczone w terenie. W ramach ścieżki wydane zostały informatory zawierające obszerne informacje na temat poszczególnych punktów, a także powstał "Przewodnik  po Geologicznej Ścieżce Dydaktycznej", którego autorami są prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Paulo oraz mgr inż. Magdalena Głogowska. Materiały te są dostępne w trzebińskim magistracie, a także zostaną przekazane placówkom oświatowym z terenu gminy oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebini. Planowana jest również publikacja materiałów na stronie Urzędu mieszczącej się pod adresem www.trzebinia.pl.

 

Zdaniem Starosty Chrzanowskiego Kazimierza Boronia, inicjatywa jaka została podjęta przez trzebinski magistrat jest ważnym krokiem nie tylko w promocji Gminy Trzebinia, Powiatu Chrzanowskiego, lecz przedewszystkim początkiem nowej strategii promocji okolicznych terenów. Geologiczna Ścieżka Dydaktyczna to nie tylko piękno przyrody, to również historia Gminy oraz Powiatu. Działania te warte są kontynuacji, jak również zaszczepienia tej inicjatywy w pozostałych Gminach Powiatu Chrzanowskiego. 

 

Lista Laureatów:

Konkurs plastyczny – plakat promujący Geologicznej Ścieżki Dydaktycznej

 

I miejsce

Krzysztof Smółka

Gimnazjum nr 1

klasa III e

 

II miejsce

Dagmara Kłosowska

Gimnazjum nr 1

klasa III a

 

III miejsce

Małgorzata Zwolińska

Gimnazjum nr 1

klasa II a

 

III miejsce

Agnieszka Woźniak

Gimnazjum nr 1

klasa III d 

 

Konkurs – inwentaryzacja przyrodnicza wybranego obszaru gminy Trzebinia

 

I miejsce

Maria Żurek

Paulina Dudek

Gimnazjum nr 1

klasa III c

 

II miejsce

Ewa Karcz

Sebastian Mucha

Marta Niemczyk

Liceum Ogólnokształcące w Trzebini

 

III miejsce

Katarzyna Chechelska

Paulina Pietrzak

Gimnazjum nr 2

klasa I c

 

Wyróżnienie

Justyna Wolarek

Natalia Hapek

Gimnazjum nr 3

klasa II b

 

Zobacz galerie