Pieniądze z wystąpień

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie pozyskał środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" w obszarach C i D.
Pieniądze z wystąpień

Złożone 3 marca 2005 r. przez Wydział wystąpienie zostało rozpatrzone oraz wytypowane do realizacji przez Zarząd PFRON Uchwałą nr 345/2005 r. z dnia 22 czerwca 2005 r.

W ramach obszaru C zostało złożony projekt w im. firmy "NALMAT" z Trzebini. Na realizację projektu pn. "Wyposażenie trzech nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych" udało się pozyskać kwotę 69 000 zł. Celem projektu jest likwidacja barier środowiskowych oraz barier w postawach społecznych uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym czynne uczestniczenie w życiu zawodowym poprzez stworzenie dla nich miejsc pracy.

W ramach obszaru D został złożony projekt w im. Gminy Libiąż dla Miejskiego Zespołu Administracyjnego w Libiążu. Celem projektu jest zakup  pojazdu odpowiednio przystosowanego do przewozu  osób  niepełnosprawnych, który w znacznym stopniu ułatwi dotarcie dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli bez borykania się z problemami komunikacyjnymi i barierami architektonicznymi. Jest  to  pojazd  odpowiednio  przystosowany do  transportu  osób niepełnosprawnych. Samochód wyposażony  jest w windę  hydrauliczną, która umożliwia przewóz dzieci na wózkach  inwalidzkich, w pasy zaczepowe do mocowania  wózka  inwalidzkiego  oraz  biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osób  w wózkach  inwalidzkich.  Ponadto samochód posiada systemy zapobiegające poślizgowi kół w czasie  hamowania tj. MSR, ASR, ABS, które poprawiają  bezpieczeństwo  przewożonych dzieci.