Programy profilaktyki i promocji zdrowia

Od dnia 1 czerwca do 30 listopada 2005 r. Starostwo Powiatowe w Chrzanowie finansuje programy profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego
 1. Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka jajnika
  Z programu mogą skorzystać kobiety w wieku 40-60 lat, tj. urodzone w latach 1945-1965 (a zwłaszcza te, które nie rodziły oraz mające krewnych obciążonych wywiadem genetycznym).
  Badanie polega na pobraniu krwi i wykonaniu badań laboratoryjnych metodą chemiluminescencyjną (aparat "IMMULITE") - markerów nowotworowych CA 19-9, 15-3, CA-125.
   
 2. Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego
  Z programu skorzystać mogą skorzystać mężczyźni w wieku 50-70 lat, tj. urodzeni w latach 1935-1955.
  Badanie polega na pobraniu krwi i wykonaniu badania PSA - immunoenzymatyczna (ELISA) na aparacie "AXSYM", dodatkowo badanie f PSA.

Kobiety i mężczyźni zainteresowani badaniami zgłaszają się bez skierowania, na czczo w każdy wtorek i piątek od godz. 9.00 do 10.00 do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie przy ul. Topolowej 16 (pawilon B, część A, piętro I).