Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego - praca w grupach

Dnia 15 czerwca br. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się spotkanie grupy pracującej nad projektem pn. "Usprawnienie systemu komunikacji w Powiecie Chrzanowskim poprzez jego przebudowę".

Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego - praca w grupach

Spotkanie było pierwszym z trzech jakie mają odbyć się w ramach Warsztatu C PRIM Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego, który miał miejsce 3 czerwca 2005 r. w Libiązu. Celem tego spotkania była analiza wypracowanego wcześniej projektu pod kątem zasobów, czasu potrzebnego na ich realizację, pułapek i wad, a także beneficjentów.

 

Zobacz galerię