25 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Podczas sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 sierpnia 2005 r. obecny był Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Piotr Boroń, który przedstawił rys historyczny wydarzeń roku 1980 oraz powstania NSZZ "Solidarność".

25 rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

Radni Powiatu Chrzanowskiego zajęli stanowisko w sprawie 25 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w brzmieniu:

 

Stanowisko

Rady Powiatu Chrzanowskiego

z dnia  25 sierpnia 2005 r.

w  sprawie 25 rocznicy bohaterskich wydarzeń
Wielkiego Sierpnia 1980 r.

 

 

„Solidarność to jeden i drugi,   

nigdy jeden przeciw drugiemu”   

 

Jan Paweł II p.p.   

 

    Radni Powiatu Chrzanowskiego

Składają  hołd tym wszystkim bohaterskim Polakom, którzy mieli odwagę  pokonać strach przed represjami komunistycznego państwa i - ryzykując życiem i bezpieczeństwem własnym, a także swych bliskich - upomnieć się o demokratyczne prawa dla społeczeństwa polskiego.

    Wyrażamy głęboką wdzięczność Wszystkim, którzy swoim działaniem, okupionym również daniną krwi, doprowadzili do powstania NSZZ „Solidarność” oraz przyczynili się do przemian w Polsce i Europie.

    Chwała Bohaterom!

 

Na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie z uwagi na 25 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych została zorganizowana wystawa prac fotograficznych. Są to prace m.in. Stanisława Markowskiego pochodzące ze zbiorów Katolickiego Centrum Kultury i Sztuki, Jana Jarczyka z Chrzanowa, Kazimierza Kulczyka Przewodniczącego Komisji Zawodowej "Solidarność" Zakładów Chemicznych w Alwerni oraz Henryka Czarnika.

 

Wystąpienie przew. Sejmiku Województwa Małopolskiego Piotra Bo-ronia na uroczystej Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego w dniu 24 sierpnia 2005 roku z okazji rocznicy powstania „Solidarności”

 

 

Zobacz galerie