Stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uwaga !

 

W dniu 6 czerwca 2005 r. został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 

Konkurs dotyczy projektów obejmujących programy stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą oraz programy stypendialne dla studentów szkół wyższych.

Stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie złożyło wnioski o uzyskanie pieniędzy na stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stypendia przeznaczone dla uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą z wyłączeniem szkół dla dorosłych, mieszkających na obszarach wiejskich oraz dla studentów pierwszego i drugiego roku studiów państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym bądź eksternistycznym, stale zameldowanych na terenie powiatu chrzanowskiego.

 

Planowany termin naboru wniosków na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego w roku szkolnym 2005/2006, oraz dla studentów szkół wyższych w roku akademickim 2005/2006, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o przyznanie stypendiów jest przewidziany jesienią br.

 

Przyznanie stypendium uwarunkowane jest otrzymaniem środków finansowych na realizację projektu.

 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów szkół wyższych, zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego w roku akademickim 2005/2006"

 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych powiatu chrzanowskiego w roku szkolnym 2005/2006