Ruszył Projekt Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach Phare PL2003/004-379.01.01

Uruchomiony został Program Phare PL2003/004-379.01.01 Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, którego celem głównym jest zwiększenie wkładu trzeciego sektora w proces lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez dofinansowanie  tych działań organizacji pozarządowych, które mogą podnieść wskaźniki spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej.

Program składa się z trzech komponentów:

  1. Dotacje na rzecz rozwoju instytucjonalnego dla organizacji pozarządowych - komponent ten ma na celu podniesienie poziomu usług i rozszerzenie możliwości średniej wielkości organizacji pozarządowych w zakresie wdrażania lub uzupełniania finansowanych przez rząd działań inwestycyjnych w ramach polityki społecznej. Wysokość jednej dotacji musi mieścić sie w przedziale 25 000 EUR do 50 000 EUR, w wkład własny minimalnie 25 % całkowitego kosztu Projektu. Termin składania wniosków upływa 18.10.2005 o godz. 16.00. Więcej informacji pod adresem www.cofund.org.pl/ri.
  2. Dotacje dla projektów pilotażowych na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego i partnerstwa - celem komponentu jest zapewnienie finansowania wybranym projektom pilotażowym, wprowadzającym i testującym innowacyjne metody wspierania lokalnego rozwowju oraz rozwiązania społeczno-gospodarcze, oparte na partnerstwie przedsiębiorstw, władz lokalnych i organizacji pozarządowych na rzecz lokalnej społeczności. Wysokość pojedynczej dotacji musi mieścić się w przedziale od 50 000 EUR do 100 000 EURO, w wkład własny minimalnie 30 % całkowitego kosztów Projektu. Termin składania wniosków upływa 19.10.2005 o godz. 16.00. Więcej informacji pod adresem www.cofund.org.pl/pilot.
  3. Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w projektach zrównoważoneo rozwoju i ochrony środowiska - komponent nakierowany jest na wsparcie udziału i aktywnej roli polskich organizacji pozarządowych w procesie osiągania celów polityki spójności Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju oraz zasad polityki ochrony środowiska w życiu społeczno-gospodarczym. Wysokość pojedyńczej dotacji musi mieścić się w przedziale od 5 000 EUR do 24 000 EUR, wkład własny minimalnie 10 % całkowitych kosztów Projektu. Termin składania wniosków upływa 17.10.2005 o godz. 16:00. Więcej informacji pod adresem www.cofund.org.pl/os.

Całkowity budżet Programu Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju wynosi 3,99 mln EUR, z czego na każdy z komponentów przypada kwota 1,33 mln EUR.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać po przez kontakt telefoniczy z Działem Dotacji Jednostki Finanująco-Kontraktującej:

tel. (22) 450 98 86

              450 98 87

fax. (22) 45098 84

e-mail: ri@cofund.org.pl

            pilot@cofund.org.pl

           os@cofund.org.pl