UWAGA!

Jest już ustalony termin naboru wniosków o przyznanie stypendium z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA!

Termin naboru wniosków na stypendia w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów klas pierwszych oraz drugich szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego przeprowadzony będzie w dniach od 1-30 listopada 2005 r.
Miejscem składania wniosków są szkoły, do których uczęszczają uczniowie ubiegający się o stypendia.
Wnioski będzie można pobrać w szkołach:

oraz ze strony internetowej powiatu chrzanowskiego.
 

Uchwała nr 185/130/2005 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19.09.2005 r.w sprawie: określenia terminu i miejsca składania wniosków o stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego w roku szkolnym 2005/2006.

 

Dokumenty do pobrania:

-    Informator beneficjenta

-    Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych Powiatu Chrzanowskiego w roku szkolnym 2005/2006

-    Wniosek  o przyznanie stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego w roku szkolnym 2005/2006,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

-    Oświadczenie o dochodach

-    Umowa przyznania i przekazywania stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego w roku szkolnym 2005/2006

 

Termin naboru wniosków na stypendia w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dla studentów pierwszego i drugiego roku studiów wyższych przeprowadzony będzie w dniach od 3-21 października 2005 r.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów.
Wnioski będzie można pobrać na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz ze strony internetowej powiatu chrzanowskiego.

 

Uchwała nr 185/131/2005 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 19.09.2005 r. w sprawie: określenia terminu i miejsca składania wniosków o stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów szkół wyższych, zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego w roku akademickim 2005/2006.

 

 

Dokumenty do pobrania:

-    Informator beneficjenta

-    Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów szkół wyższych, zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego w roku akademickim 2005/2006.

-    Wniosek o przyznanie stypendium w ramach programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego

-    Oświadczenie o dochodach rodziny lub osoby uczącej się, uzyskanych w 2004 roku

 

Uwaga!

Osoby rozliczające się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Do pobrania: oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym 2004.