Nowy samochód dla Domu Pomocy Społecznej w Płazie

21 października 2005 r. firma Dom Samochodowy "GERMAZ" Sp. z o.o. dostarczyła do Domu Pomocy Społecznej w Płazie samochód marki Ford, model Transit Furgon. Zakupiony za kwotę 174 500,00 zł pojazd jest efektem złożonego w marcu  przez Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu" dla Domu Pomocy Społecznej w Płazie w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" - obszar D.

Nowy samochód dla Domu Pomocy Społecznej w Płazie

Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji został wspólnie przygotowany przez pracowników Wydziału Promocji i Rozowju Starostwa Powiatowego w Chrznaowie oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej w Płazie.

 

Podczas ceremoni przekazania obecni byli Kazimierz Boroń - Starosta Chrzanowski, Kazimiera Żmudzinska - Dyrektor Domou Pomocy Społecznej w Płazie, Klementyna Kłeczek - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju, Joanna Wątrobna - Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Rozowju oraz pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Płazie.

 

Nowe 17 osobowe, wyposażone w podjazd oraz przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich auto, pozwoli na pełne uczestnictwo mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Płazie w życiu społecznym i kulturalnym.

 

Starosta wyraził zadowolenie z nowego pojazdu, który niewątpliwie stanie się nieocenioną pomocą w codziennym życiu mieszkańców oraz pracowników Domu Pomocy Społecznej w Płazie.