Uwaga uczniowie

30 listopada 2005 r., tj. środa, upływa termin składania wniosków o stypendia w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów pierwszej i drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą.

 

Dokumenty można pobrać w szkołach lub pod adresem