Warsztaty mające na celu aktualizację Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego

We wtorek 18 października 2005 r. w godz. 10.00 - 14.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbędzie się pierwsze z cyklu trzech spotkań warsztatowych, które mają służyć weryfikacji celów i zadań Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego, a także wypracowaniu sposobów ich wdrażania.

Prace nad tym etapem aktualizacji Strategii zostały zaplanowane na okres kiedy znany jest "Projekt Narodowego Plany Rozwoju na lata 2007-2013" oraz dobiegają końca prace nad formułowaniem zapisów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. Pozwoli to na powiązanie zadań, które zostaną zapisane w Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego z wyznaczonymi celami zawartymi w tych najważniejszych dla długofalowego rozwoju Polski i naszego regionu dokumentach.

Kolejne spotkania konsultacyjne odbędą się 10 i 25 listopada 2005 r.