Warsztaty w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”

     We wtorek 18.10.2005 r. w godz. Od 10.00 do 14.00 na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się pierwsze z cyklu trzech spotkań warsztatowych w sprawie aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”. W warsztatach udział wzięło 40 osób, m.in. dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy, samorządowcy, działacze społeczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Warsztaty w sprawie aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego”

     Warsztaty podzielone były na trzy części. Pierwszą stanowiło wprowadzenie teoretyczne w założenia, cele i zadania zawarte w projekcie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Część drugą stanowiła praca indywidualna. Ostatnim etapem spotkania była praca w grupach mająca na celu zgromadzenie i usystematyzowanie wcześniej zdiagnozowanych aspektów charakteryzujących obecną sytuację społeczno- gospodarczą powiatu chrzanowskiego. Prace nad aktualizacją dokumentu prowadzone są przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Kolejne spotkania z grupa roboczą odbędą się 10 i 25 listopada 2005 r.

 

Pobierz: Prezentacja z warsztatów

 

I warsztaty w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego - galeria