„Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego”

Już po raz kolejny można składać wnioski o przyznanie tytułu „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego”.

W latach poprzednich tytuł honorowy otrzymali:

  • w 2003 r. Pan Stefan Rożnawski oraz Ks.Stanisław Fijałek;
  • w 2004 r. dr. med. Leon Pytlik oraz Pan Andrzej Grabowski.

Zgodnie z regulaminem postępowania przy nadawaniu tytułu „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego” wnioski w przedmiotowej sprawie składa się w Biurze Rady i Zarządu Powiatu w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2 pok. 216, do 10 października danego roku.
Rada Powiatu przyznaje tytuł honorowy jeden raz w roku z okazji Święta Niepodległości.


Regulamin oraz wzór wniosku w załączeniu.