Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Konkurs dla mieszkańców powiatu

Starosta Chrzanowski ogłasza konkurs na „najładniejszą wystawę lub dekorację świąteczno-noworoczną” instytucji i posesji z terenu powiatu chrzanowskiego w roku 2005/2006 wykonaną w terminie do 8 stycznia 2006r. o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia lub Nowego Roku. Patronat nad konkursem objął również Przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego, Jan Burzej.

W konkursie udział wziąć mogą prywatni właściciele, wszystkie instytucje, placówki handlowe, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe z terenu powiatu chrzanowskiego, które zostaną zgłoszone do udziału w konkursie w terminie do dnia 8 stycznia 2006r. Zgłoszenia mogą kierować właściciele, bądź dysponenci obiektów. 

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko zgłaszającego,

- nazwę i adres instytucji, firmy lub zakładu

- zdjęcie zgłaszanej dekoracji świąteczno-noworocznej

 

Zgłoszenie proszę kierować:

  • Pisemnie na adres:
    Wydz. Promocji i Rozwoju
    Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
    ul. Partyzantów 2 , 32-500 Chrzanów
  • Pocztą elektroniczną: promocja@powiat-chrzanowski.pl
  • Ustnie: pokój 303 lub 304 na III piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów

Oceny wystaw i dekoracji dokona Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Chrzanowskiego w dniach 9 – 15 stycznia 2006r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 stycznia 2006r. Trzy najładniejsze wystawy lub dekoracje otrzymają nagrodę Starosty Chrzanowskiego.