Konkurs dla mieszkańców powiatu

Starosta Chrzanowski ogłasza konkurs na „najładniejszą wystawę lub dekorację świąteczno-noworoczną” instytucji i posesji z terenu powiatu chrzanowskiego w roku 2005/2006 wykonaną w terminie do 8 stycznia 2006r. o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia lub Nowego Roku. Patronat nad konkursem objął również Przewodniczący Rady Powiatu Chrzanowskiego, Jan Burzej.

W konkursie udział wziąć mogą prywatni właściciele, wszystkie instytucje, placówki handlowe, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe z terenu powiatu chrzanowskiego, które zostaną zgłoszone do udziału w konkursie w terminie do dnia 8 stycznia 2006r. Zgłoszenia mogą kierować właściciele, bądź dysponenci obiektów. 

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko zgłaszającego,

- nazwę i adres instytucji, firmy lub zakładu

- zdjęcie zgłaszanej dekoracji świąteczno-noworocznej

 

Zgłoszenie proszę kierować:

  • Pisemnie na adres:
    Wydz. Promocji i Rozwoju
    Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
    ul. Partyzantów 2 , 32-500 Chrzanów
  • Pocztą elektroniczną: promocja@powiat-chrzanowski.pl
  • Ustnie: pokój 303 lub 304 na III piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów

Oceny wystaw i dekoracji dokona Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Chrzanowskiego w dniach 9 – 15 stycznia 2006r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 stycznia 2006r. Trzy najładniejsze wystawy lub dekoracje otrzymają nagrodę Starosty Chrzanowskiego.