Mieliśmy gości

W ramach projektu „Szkoła Menedżerów Samorządowych”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw zagranicznych RP, w Starostwie Powiatu Chrzanowskiego na prośbę Dyrektora Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, 8 grudnia br. gościła 23 osobowa delegacja przedstawicieli władz rządowych ukraińskich rejonów województwa donieckiego.

Mieliśmy gości

Goście zapoznali się z zadaniami, które realizuje powiat, ze strukturą władz powiatu oraz organizacją prac w urzędzie, jak również zobaczyli biura, salę operacyjną wydziału komunikacji, punkt informacyjny, dziennik podawczy, archiwum oraz kotłownię.  Szczególnie interesowały ich zadania związane z edukacją młodzieży, zarządzaniem starostwem oraz zmiany, które zaszły w naszym społeczeństwie na przestrzeni ostatnich lat.

 

Zobacz galerie