Spotkanie z Kombatantami

28 grudnia 2005 r. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie odbyło się spotkanie z Kombatantami.
Spotkanie z Kombatantami

W spotakniu udział wzięli przedstawiciele Kombatantów z terenu powiatu oraz Starosta Chrzanowski - Kazimierz Boroń, Sekretarz Powiatu - Janusz Kawala, a także kierownik Biura Spraw Społecznych i Obywatelskich - Elżbieta Mamica. Spotkanie było swoitym podsumowaniem działań władz powiatu skierowanych nie tylko w stronę społęczności kombatanckich.