Wręczenie nagród i dyplomów dla najlepszych uczniów

Wręczenie nagród i dyplomów dla najlepszych uczniów

Zobacz galerie

 

Wręczenie nagród i dyplomów dla najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez powiat chrzanowski.
Termin: 29 grudnia 2005 r, Sesja Rady Powiatu
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, sala 219
Uwagi ogólne.
Nagrody Starosty Powiatu Chrzanowskiego przyznawane są corocznie na podstawie Uchwały Nr 31/99 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 22 września 1999 r w sprawie: regulaminu przyznawanie nagród Starosty Powiatu Chrzanowskiego dla najlepszych uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat chrzanowski w trzech kategoriach:

 • nagroda za najlepsze wyniki w nauce,
 • nagroda za najlepsze osiągnięcia artystyczne,
 • nagroda za najlepsze osiągnięcia sportowe,

w celu promowania najlepszych uczniów szkół powiatowych oraz uhonorowania ich pracowitości, uzdolnień i umiejętności.
Na sesje zostali zaproszeni:

 • laureaci nagród – 3 osoby,
 • uczniowie nagrodzeni dyplomami – 13 osób
 • rodzice wszystkich uczniów nagrodzonych – 32 osoby
 • dyrektorzy szkół, do których uczęszczają nagrodzeni uczniowie – 7 osób.

Informacja o nagrodach Starosty za rok szkolny 2004/2005
Nagrody przyznawane są corocznie za osiągnięcia uczniów w poprzednich latach szkolnych w trzech kategoriach:

 • za najlepsze wyniki w nauce,
 • za najlepsze osiągnięcia artystyczne,
 • za najlepsze osiągnięcia sportowe.

W każdej kategorii przyznawana jest jedne nagroda.
W bieżącym roku wpłynęło 16 wniosków o nagrody dla uczniów, w tym:

 • 8 wniosków o nagrodę za najlepsze wyniki w nauce,
 • 4 wnioski o nagrodę za najlepsze osiągnięcia artystyczne,
 • 4 wnioski o nagrodę za najlepsze osiągnięcia sportowe.

Komisja ds. przyznania nagród, powołana Zarządzeniem Starosty Chrzanowskiego, po rozpatrzeniu wszystkich wniosków, wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach, natomiast pozostałych uczniów postanowiła nagrodzić okolicznościowymi dyplomami.
Wartość tegorocznych nagród, zakupionych przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, wynosi 750 zł każda. Dodatkową nagrodą była możliwość wyboru nagród przez laureatów. 

 1. Najlepsze osiągnięcia w nauce – Albert Nuza, Powiatowe Centrum Edukacyjne
  Wielokrotnie reprezentował szkołę w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i tematycznych. Dwukrotnie wygrał konkurs na najlepszy program komputerowy w grupie programów edukacyjnych, organizowany przez krakowski oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  Zdobył też I miejsce w konkursie „Technik Roku 2005” zorganizowanym przez Naczelną Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych. Za swoje osiągnięcia uzyskał wstęp bez egzaminów na Politechnikę Krakowską, na kierunek Informatyka.
 2. Najlepsze osiągnięcia artystyczne – Joanna Strug, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chrzanowie,
  Posiada wybitne uzdolnienia plastyczne. Rozwija swój talent wykonując prace w różnych technikach – ołówkiem, tuszem, węglem, pastelami, akwarelą, temperą i farbami olejnymi. Zdobywała liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych na różnych szczeblach. Największym osiągnięciem Joanny jest zdobycie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Uśmiech otwiera wszystkie serca”. Jej prace prezentowane były na licznych wystawach, między innymi w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zdobią również ściany Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chrzanowie. Prace prezentowane są również dzisiaj na sali obrad.
 3. Najlepsze osiągnięcia sportowe – Mateusz Kowalczyk, I Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
  Wybitny tenisista osiągający sukcesy w różnych kategoriach wiekowych na arenie ogólnopolskiej i nawet europejskiej. Lista jego osiągnięć sportowych jest niezwykle długa. Do największych można zaliczyć:
  • Mistrzostwo europy w grze deblowej w 2003r.,
  • Mistrzostwo Polski w hali w grze singlowej– 2003r., 2004
  • Mistrzostwo Polski w grze deblowej w hali – 2004r.,
  • Mistrzostwo Polski w grze deblowej na kortach otwartych – 2004r.,
  • Wicemistrzostwo Polski w grze singlowej i deblowej w 2005r.,
  • I miejsce w ITF Prokom Cup w grze singlowej i deblowej – 2005r.,
  • I miejsce OTK Seniorów Zabrza – 2005r.,

Mateusz jest reprezentantem Polski od 1999r.

Wyróżnieni dyplomami
najlepsze osiągnięcia w nauce:

 1. Adam Spizter – Zespół Szkół w Libiążu,
 2. Iwona Jochymek – Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini,
 3. Tomasz Bugno - Zespół Szkół Ekonomiczne-Chemicznych w Trzebini,
 4. Wojciech Głuch – I Liceum Ogólnokształcące w Trzebini,
 5. Beata Fraś – I liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie,
 6. Joanna Rejdych – II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie,
 7. Janusz Mikrut - II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie.

najlepsze osiągnięcia artystyczne:

 1. Natalia Pieszczek – I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie,
 2. Kamil Albardi - I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie,
 3. Daniela Zwijacz - I Liceum Ogólnokształcące w Trzebini,
  najlepsze osiągnięcia sportowe:
 4. Aleksandra Śnieżek – I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie,
 5. Adam Babicz – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie,
 6. Michał Matyja – Zespół Szkół w Libiążu.

Rodzicom i opiekunom uczniów zostały wręczone listy gratulacyjne

 • Albadri Małgorzata, Maks
 • Babicz Jolanta, Ryszard
 • Bugno Agata, Jerzy
 • Fraś Bożena, Jerzy
 • Głuch Elżbieta, Tomasz
 • Jochymek Lucyna, Leon
 • Kowalczyk Elżbieta, Paweł
 • Likus Wiesława, Józef – opiekunowie ucznia Alberta Nuzy 
 • Matyja Dorota, Jerzy
 • Mikrut Maria, Jacek
 • Pieszczek Zofia, Andrzej
 • Rejdych Grażyna, Wiesław
 • Spitzer Teresa, Włodzimierz
 • Strug Barbara, Janusz
 • Śnieżek Zofia, Stanisław
 • Zwijacz Barbara, Bogdan

 Zobacz galerie