Budżet powiatu na rok 2006 uchwalony

    Rada Powiatu Chrzanowskiego podczas styczniowej sesji podjęła Uchwałę Budżetową na rok 2006.

 1. Dochody budżetu powiatu na rok 2006 - 52 712 462,- zł
  szczegóły - załącznik nr 1

  Dochody z tytułu dotacji - 5 858 926,- zł
  szczegóły - załącznik nr 3

  Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 1 213 476,- zł
  szczegóły - złącznik nr 3
   
 2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2006 - 55 202 462,- zł
  szczegóły - załącznik nr 2 
   
  Zadania zlecone - 5 858 926,- zl
  szczegóły - załącznik nr 3
   
 3. Deficyt budżetu - 2 490 000,- zł
   
 4. Przychody budżetu na rok 2006 -  3 790 000,- zł
  szczegóły - załącznik nr 10
  w tym:
  • 3 590 000,- zł - kredyty i pożyczki zaciągnięte w banku krajowym
  • 200 000,- ł - wolne środki
    
 5. Rozchody budżetu na rok 2006 - 1 300 000,- zł
  szczegóły - załącznik nr 10

 


Pobierz dokumenty: