Prace remontowo - inwestycyjne w roku 2005

W roku 2005 Zarząd Powiatu zrealizował 20 prac ramontowo-inwestycyjnych na łączną kwotę 4 645 919 zł, z czego 672 122 zł pochodziło z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, 107 704 zł udało się pozyskać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a środki w wysokości 13 710 zł pochodziły z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Prace remontowo-inwestycyjne dotyczyły m.in. wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, termomodernizacji budynków, wymiany pokrycia dachów głównie w budynkach szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chrzanowskiego. W tym roku udało się również dokonać rozbiórki obiektów poprzemysłowych po byłych Zakładach Surowców Ogniotrwałych „GÓRKA” w Trzebini, a także wybudować halę widowiskowo-sportową o wymiarach 12x34 m przy Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Chrzanowie. Wykonano również prace adaptacyjne niezbędne do prawidłowej instalacji infrastruktury IT budowanej w ramach projektu PHARE 2003 „Zintegrowany System Katastralny – Faza III” w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mieszczącym się przy ul. Zielonej 20 w Chrzanowie. W Domu Pomocy Społecznej w Płazie wbudowano dźwig osobowy w budynku mieszkalnym „A”, wykonano termomodernizację oraz modernizację pomieszczeń na salę rehabilitacji na parterze w budynku „B”, a także zmodernizowano łazienki i świetlicę oraz zamontowano platformę schodową dla osób niepełnosprawnych w budynku „C”.