Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

27 lutego 2006 Powiatowy Urząd Pracy wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji zorganizował spotkanie informacyjne w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie dla osób niepełnosprawnych z powiatu chrzanowskiego, zarejestrowanych w ewidencji PUP jako bezrobotni lub poszukujący pracy.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Przedstawiciele Stowarzyszenia przedstawili osobom niepełnosprawnym propozycję przystąpienia do dwóch projektów, które Stowarzyszenie aktualnie realizuje.

  1. Projekt „SPRAWNI NIEPEŁNOSPRAWNI – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” jest przewidziany dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. W ramach projektu oferowane jest pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe (w tym przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, badanie predyspozycji zawodowych, dobór odpowiednich szkoleń), konsultacje prawnika oraz szkolenia zawodowe.
  2. Projekt „DAMY SOBIE RADĘ – małopolski program integracji zawodowej osób niepełnosprawnych” zapewnia wsparcie osobom z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności w postaci badania umiejętności i predyspozycji zawodowych, przygotowanie do spotkań z pracodawcą, porad prawnika, psychologa, warsztatów przygotowujących do podjęcia pracy oraz oferty pracy.
Udział w projektach jest bezpłatny.
Projekty są współfinansowane ze środków unijnych.
 
 
Z zaproszenia Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie skorzystało 110 osób na 171 powiadomionych. Zainteresowanie udziałem w projektach było bardzo duże, co poskutkowało podpisaniem deklaracji przystąpienia do tych projektów przez ponad 60 uczestników spotkania. Dane będą weryfikowane przez Stowarzyszenie, które będzie kontaktowało się bezpośrednio z zainteresowanymi niepełnosprawnymi.
 
 
Problemy osób niepełnosprawnych są często marginalizowane, a pracodawcy niejednokrotnie boją się zatrudnić osoby niepełnosprawne.
W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji z Krakowa.
 
Kontakt:  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
  ul. Piłsudskiego 6 (w oficynie), 31-109 Kraków
  Tel. 012/ 431 16 31
  
Tel. kom. Doradcy: 0 660 293 612
 E – mail: aleksandra.szlachta@niepelnosprawni.info
               www.niepelnosprawni.info