By się ustrzec ptasiej grypy

Główny Inspektor Sanitarny, Andrzej Trybusz przygotował kilka zaleceń, których stosowanie pozwoli uchronić się przed ptasią grypą.
  • SPOŻYWAJ mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70oC
  • MYJ dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze); PAMIĘTAJ, ŻE zamrożenie mięsa NIE NISZCZY wirusa ptasiej grypy;
  • NIE DOTYKAJ, bez odpowiedniego zabezpieczenia, martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu; przede wszystkim DOPILNUJ, ABY NIE ROBIŁY TEGO DZIECI;
  • ZADBAJ O TO, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania;
  • MYJ RĘCE po  każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; DOPILNUJ, ABY ROBIŁY TO TAKŻE DZIECI;
  • PAMIĘTAJ, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi;
  • PRZYPOMINAMY o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich.

BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAJ zaleceń wydawanych przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Więcej informacji na temat grypy można uzyskać na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego, pod adresem http://www.gis.gov.pl/grypa/grypa.htm