Powiatowe spotkanie

Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w poniedziałkowy poranek była miejscem spotkania przedstawicieli trzech powiatów - chrzanowskiego, olkuskiego oraz oświęcimskiego.

Powiatowe spotkanie

Tematem przwodnim było podjęcie wspólnej inicjatywy Małopolski Zachodniej dotyczącej zorganizowania Targów Przedsiębiorczości i Pracy w Chrzanowie w miesiącu czerwcu. Przedstawiciele Gmin, Powiatowych Urzędów Pracy, Starostw oraz przedsiębiorców wspólnie opracowali wstępny plan imprezy. Podstawowym założeniem czerwcowych targów jest połączenie giełdy pracy z promocją przedsiębiorstw z terenów tej części województwa. W ich ramach odbędzie się prezentacja istniejących oraz nowopowstałych miejsc pracy na terenie trzech powiatów - chrzanowskiego, olkuskiego oraz oświęcimskiego, jak również promocja lokalnych produktów.

Targi zostaną połączne z obchodami Dni Chrzanowa oraz promocją produktu regionalnego Małopolski Zachodniej.