Złota Odznaka Związku Inwalidów Wojennych

Podczas XLIV Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego, która odbyła się 23 lutego 2006 r., Związek Inwalidów Wojennych uhonorował Złotą Odznaką Panią Lidię Girek - Lasek - Radną Powiatu Chrzanowskiego.

Złota Odznaka Związku Inwalidów Wojennych

Wyróznienie zostało nadane w drodze Uchwały Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych i jest podziękowaniem za długoletnią troskę Radnej Powiatu Chrzanowskiego o zdrowie jego członków.