Animatorzy sportu wyróżnieni

Już po raz drugi Starosta Chrzanowski uhonorował wyróżniających się animatorów sportu pracujących z dziećmi i młodzieżą we wszystkich typach szkół na terenie powiatu chrzanowskiego.

Animatorzy sportu wyróżnieni

Wyróżnieni zostali nauczyciele szkół powiatowych, szkół gminnych oraz działający w klubach sportowych. 29 marca, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, Starosta Kazimierz Boroń wręczył wyróżnienia i okolicznościowe statuetki następującym animatorom sportu:

- Słowik Tomasz (SP Nr 3 w Libiążu)
- Korcz Kazimierz (PG Nr 1 w Libiążu)
- Widlarz Jadwiga (ZS w Libiążu)
- Dąbek Jan (ZSM-E w Trzebini)
- Łączka Agnieszka (SP Nr 6 w Trzebini)
- Kasprzyk Marcin (PG Nr 3 w Trzebini)
- Raj Paweł (SP Nr 3 w Trzebini)
- Malczewska Grażyna (PG Nr 1 w Chrzanowie)
- Piekarczyk Bożena (PG Nr 2 w Chrzanowie)
- Pieczara Małgorzata (SP Nr 8 w Chrzanowie)
- Kasperczyk Paweł (I LO w Chrzanowie)
- Bachowska-Kaszuba Izabela (SP w Regulicach)
- Wójcik Jolanta (ZS w Kwaczale)
- Biel Robert (ZS w Kwaczale)
- Kołodziej Grzegorz (KS „Zagórzanka” w Zagórzu)
- Tarabuła Wiesław (KS „Lew” w Olszynach)
- Knapik Iwona (SP w Grojcu).

Wyróżnieni animatorzy sportu zostali wytypowani przez Zarząd Powiatowy SZS, Miejsko-Gminnych sekretarzy SZS z gmin: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia oraz przez dyrektora MOS w Chrzanowie.
Zwracając się do zebranych Starosta podkreślił, że samorząd powiatowy przywiązuje wielką wagę do krzewienia kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu chrzanowskiego. Wyrazem tego jest przekazanie przez Zarząd Powiatu prawie 35.000 zł do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, na organizację sportu i rekreacji dla dzieci i młodzieży w roku 2006. Mówi też o planach rozwoju bazy sportowej: m.in. budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie, planowana przy współudziale Gminy Trzebinia budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini oraz remont hali sportowej w Libiążu – dzięki wsparciu finansowemu ze strony Gminy Libiąż.