Podpisanie Porozumienia o Współpracy

W dniu 21 marca 2006 roku w obecności Starosty Chrzanowskiego Kazimierza Boronia zostało zawarte „Porozumienie o Współpracy” między Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. reprezentowaną przez Pana Tomasza Czubka – Prezesa Zarządu a Zrzeszeniem Przedsiębiorców Ziemi Chrzanowskiej reprezentowanym przez  Pana Stefana Adamczyka – Prezesa Zarządu oraz Krzysztofa Habczyka – Wiceprezesa.

Podpisanie Porozumienia o Współpracy

Uczestnicy Porozumienia wyrazili wolę współpracy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie chrzanowskim.
Współpraca i pobudzanie lokalnego rynku ma się odbywać miedzy innymi poprzez organizację szkoleń, usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków finansowych z UE oraz innych źródeł pomocy finansowej dla rozwoju przedsiębiorczości, przygotowywanie wniosków  aplikacyjnych, pozyskiwanie inwestorów dla rozwoju Parku Przemysłowego oraz organizowanie wspólnych imprez promujących przedsiębiorczość na terenie powiatu. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.