Projekt dokumentu pn. Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

Pragniemy zaprezentować Państwu projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015”.

 Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015

 

Materiał ten został opracowany przez Konwent Strategiczny podczas spotkań warsztatowych inicjowanych przez władze Powiatu Chrzanowskiego. Warsztaty odbywały się w okresie od października do grudnia 2005 r. W skład Konwentu weszli przedstawiciele samorządu, dyrektorzy placówek oświatowych, przedsiębiorcy, działacze społeczni, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Pełna lista uczestników warsztatów zamieszczona jest w w/w dokumencie. Rolę moderatora całego procesu została powierzona Małopolskiemu Instytutowi Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.