Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Przyjęcie dokumentu pn. Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015

Podczas XLV Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego, która odbyła się 30 marca 2006 r. Radni Powiatowi przyjęli dokument pn. Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015.

Pobierz:

Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006-2015

Prezentacja kierunków rozwoju, celów strategicznych i operacyjnych oraz zadań zawartych w Strategii

 

Dokument ten oparto na partnersko-eksperckim modelu budowy planów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego. „Strategia Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015” powstała dzięki aktywności członków Konwentu Strategicznego, skupiającego liderów życia gospodarczego i społecznego powiatu. W jego skład weszli przedstawiciele władz powiatu, władz gmin wchodzących w skład powiatu, radni i urzędnicy samorządowi, dyrektorzy jednostek powiatowych, przedstawiciele organizacji gospodarczych, szkół, instytucji polityki społecznej i ochrony zdrowia, reprezentanci przedsiębiorców oraz lokalnych organizacji pozarządowych.

 

   Autorzy opracowania pragną podziękować wszystkim członkom Konwentu Strategicznego za poświęcony czas, żarliwość w podejściu do spraw publicznych oraz merytoryczne zaangażowanie w procesie budowania „Strategii Rozwoju Powiatu Chrzanowskiego na lata 2006 - 2015”. Składamy również specjalne podziękowania na ręce Starosty Chrzanowskiego Kazimierza Boronia, Wicestarosty Stanisławy Klimczak, Burmistrza Gminy Alwernia Jana Rychlika, Wójta Gminy Babice Wiesława Domina, Burmistrza Miasta Chrzanowa Ryszarda Kosowskiego, Burmistrza Libiąża Tadeusza Arkita, Burmistrza Miasta Trzebinia Adama Adamczyka, Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie Klementyny Kłeczek, Z-cy Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie Joanny Wątroby oraz Radnych Powiatu Chrzanowskiego:

  

Burzej Jan - Przewodniczący Rady Powiatu
Liszka Antoni - Wiceprzewodniczący
Szczęśniak Janusz - Wiceprzewodniczący
Adamczak Tadeusz
Cypcar Wiktor
Gawronek Antoni
Girek-Lasek Lidia
Głowacz Jolanta
Gniewek Zofia
Jura Andrzej
Kamiński Marek
Kasperek Krzysztof
Kikla Czesława
Kikla Tomasz
Klatka Zbigniew
Kołacz Tadeusz
Komorowska Aldona
Luboń Sławomir
Pająk Tadeusz
Rembiecha Piotr
Rożnawski Stefan
Urbański Antoni
Woźniak Alicja

 

  Skład Konwentu Strategicznego

Lp.

Imię i nazwisko

Instytucja

1 Adamczak Tadeusz Rada Powiatu w Chrzanowie
2 Adamczyk Stefan Zrzeszenie Przedsiębiorców Ziemi Chrzanowskiej
3 Babijczuk Barbara Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Chrzanów
4 Bieda Andrzej Wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini
5 Boroń Kazimierz Starosta Chrzanowski
6 Cieplik Jolanta Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie
7 Cypcar Wiktor Rada Powiatu w Chrzanowie
8 Czubek Tomasz Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
9 Dubikowska Dorota Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
10 Duda Krystyna Urząd Miasta w Trzebini
11 Dudek Katarzyna Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie
12 Dyba Dorota Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
13 Gawronek Antoni Rada Powiatu w Chrzanowie
14 Gniewek Zofia Rada Powiatu w Chrzanowie
15 Jaśko Ewa Urząd Miasta w Trzebini
16 Kasperek Krzysztof Rada Powiatu w Chrzanowie
17 Kasprzyk Małgorzata I Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
18 Kęska Andrzej Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie
19 Kikla Czesława Rada Powiatu w Chrzanowie
20 Klimczak Stanisława Wicestarosta  Chrzanowski
21 Kłeczek Klementyna Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
22 Korczak Grzegorz Urząd Miejski w Libiążu
23 Koszczyna Monika Urząd Miejski w Alwerni
24 Kotelnicki Grzegorz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie
25 Kozak - Walczak Magdalena Urząd Miejski w Libiążu
26 Kozub - Jentys Lucyna Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie
27 Krzyżak Janusz FRDL MISTIA Kraków
28 Łazarz Władysława Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu
29 Maciuba Zbigniew Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chrzanowie
30 Majcherczyk Piotr Prezes Bumar - Fablok S.A.
31 Majchrowska Bogusława Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
32 Makuch Janusz Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie
33 Mroczek Bronisława Bumar - Fablok S.A.
34 Nowak Halina Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Chrzanowie
35 Odzimek Wojciech FRDC MISTIA Kraków
36 Olszewski Janusz Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
37 Otrębska Aleksandra Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
38 Pająk Tadeusz Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
39 Palka Lech Zrzeszenie Przedsiębiorców Ziemi Chrzanowskiej
40 Piotrowska Mirosława Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini
41 Pitala Lucyna Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini
42 Pogoda Dariusz Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie
43 Pomper Artur Kurier Chrzanowski pl
44 Potocka Ewa Dyrektor Szpitala Powiatowego
45 Rabiej Aleksandra Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
46 Rożnawski Stefan Rada Powiatu w Chrzanowie
47 Rutkowski Tomasz FRDL MISTIA Kraków
48 Rychlik Jan Burmistrz Gminy Alwernia
49 Sermak Iwona Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
50 Stokowiec Dawid Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
51 Syska Leszek Zakłady Chemiczne  „Alwernia” S.A.
52 Szymańska Jolanta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie
53 Urbańczyk Leszek Zakłady Chemiczne „Alwernia” S.A.
54 Wacławek Mariusz Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie
55 Walczak Jerzy Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chrzanowie
56 Warzecha Radosław Zastępca Wójta Gminy Babice
57 Wątroba Joanna Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
58 Wojar Małgorzata Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
59 Woźniak Alicja Rada Powiatu w Chrzanowie
60 Wójciak Bogusława Regionalne Stowarzyszenie Diabetyków w Chrzanowie
61 Wrzeszcz Ewa Zastępca Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini
62 Zielińska Józefa Zielińska Józefa
63 Żmudzińska Kazimiera Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Płazie