Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego 2006/2007

W dniu 5 czerwca 2006 r. został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konkurs o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.

Stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego 2006/2007

Konkurs dotyczy projektów obejmujących programy stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości oraz programy stypendialne dla studentów szkół wyższych.

 

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie złożyło wnioski o pozyskanie pieniędzy na stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stypendia przeznaczone dla uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości z wyłączeniem szkół dla dorosłych, mieszkających na obszarach wiejskich oraz dla studentów państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym bądź eksternistycznym, stale zameldowanych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

 

Planowany termin naboru wniosków na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych Powiatu Chrzanowskiego w roku szkolnym 2006/2007, oraz dla studentów szkół wyższych w roku akademickim 2006/2007, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o przyznanie stypendiów przewidywany jest jesienią br.

 

Przyznanie stypendium uwarunkowane jest otrzymaniem środków finansowych na realizację projektu.


Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów szkół wyższych, zamieszkałych na terenie Powiatu Chrzanowskiego w roku akademickim 2006/2007.

 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych Powiatu Chrzanowskiego w roku szkolnym 2006/2007.