Stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego 2006/2007

W dniu 5 czerwca 2006 r. został ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konkurs o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.

Stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego 2006/2007

Konkurs dotyczy projektów obejmujących programy stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości oraz programy stypendialne dla studentów szkół wyższych.

 

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie złożyło wnioski o pozyskanie pieniędzy na stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Stypendia przeznaczone dla uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości z wyłączeniem szkół dla dorosłych, mieszkających na obszarach wiejskich oraz dla studentów państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym bądź eksternistycznym, stale zameldowanych na terenie Powiatu Chrzanowskiego.

 

Planowany termin naboru wniosków na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych Powiatu Chrzanowskiego w roku szkolnym 2006/2007, oraz dla studentów szkół wyższych w roku akademickim 2006/2007, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego o przyznanie stypendiów przewidywany jest jesienią br.

 

Przyznanie stypendium uwarunkowane jest otrzymaniem środków finansowych na realizację projektu.


Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów szkół wyższych, zamieszkałych na terenie Powiatu Chrzanowskiego w roku akademickim 2006/2007.

 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych Powiatu Chrzanowskiego w roku szkolnym 2006/2007.