Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych

26 kwietnia 2006 r. o godz. 10.00 w Zespole Pałacowo-Parkowym Akademii Ekonomicznej przy ul. Florkiewicza 1 w Młoszewej odbyło się szkolenie pn. "Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych".

Energia odnawialna - transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych

W szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites" oraz Starostwo Powiatowe w Chrzanowie udział wzięła m.in. Wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego, Stanisława Klimczak. Podczas spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia z dziedziny energii odnawialnej:

  • Energetyka słoneczna,
  • Energetyka wodna,
  • Energetyka wiatrowa,
  • Biomasa,
  • Energetyka geotermalna,
  • Finansowanie przedsięwzięć z zakresu energetyki odnawialnej,
  • Inwestycje w gminie.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Środowiska, Instytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa IBMER, INstytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cites" oraz Zakładów Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej.

 

Szersze informacje:

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cites"

ul. Floriańska 55/7, 30-019 Kraków

e-amil: biuro@pnec.org.pl

www.pnec.org.pl