Innowacyjny Start i Punkt informacyjny dla przedsiębiorców

Dzięki realizacji projektu Inter Get-Up w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C, Departament Gospodarki i Infrastruktury UMWM uruchomił Punkt informacyjny dla przedsiębiorców oraz rozpoczął wydawanie periodyku pn. "innowacyjny Start" traktującego o przedsiębiorczości.

"Innowacyjny Start" jest periodykiem traktującym o szeroko pojętej przedsiębiorczości. Za cel główny stawia sobie pomoc w dostaraczaniu informacji nt. możliwości rozwoju przedsiębiorczości dzięki programom europejskim.

Periodyk jest wydawany przez Departament Gospodarki i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach środków finansowych programu „Inter get-up”.

Więcej informacji można uzyskać pod internetowym adresem www.malopolskie.pl/gospodarka/start/

 

Dzięki realizacji programu Inter Get-Up w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C, Departament Gospodarki i Infrastruktury UMWM uruchomił punkt informacyjny dla przedsiębiorców. Jest on skierowany do osób prowadzących lub zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą i poruszać się w obrębie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji można uzyskać pod internetowym adresem www.malopolskie.pl/gospodarka/intergetup/

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Gospodarki i Infrastruktury

Barbara Nieć
ul. Westerplatte 11, I piętro, pok. B15, Kraków
(budynek Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera)
Godziny otwarcia: pon. – pt. 9.00 – 16.00
tel./ fax.: 012 429 13 83
e-mail: intergetup@umwm.pl

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

 

Zobacz 

 Informacja

 Innowacyjny Start nr 1 - grudzień 2005 r.

 Innowacyjny Start nr 2 - marzec 2006 r.

 Formularz zamówienia 

 Ankieta badająca oczekiwania czytelników periodyku

 Punkt informacyjny dla przedsiębiorców

 Program „Inter get-up”