Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ważne dla gimnazjalistów!

Oferta edukacyjna powiatu chrzanowskiego dla gimnazjalistów.

 

Po ukończeniu gimnazjum uczniowie mają do wyboru następujące typy szkół:

 1. zasadnicze szkoły zawodowe o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnich uzupełniających liceach ogólnokształcących i trzyletnich technikach uzupełniających,
 2. trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
 3. trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
 4. czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Liczba miejsc w poszczególnych typach szkół jest wystarczająca dla wszystkich absolwentów gimnazjów funkcjonujących w powiecie chrzanowskim.

 

Powiat chrzanowski oferuje miejsca dla gimnazjalistów w następujących szkołach:

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
   32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 14
   Tel. (032) 623 27 48
   Szczegółowa oferta na stronie: www.lostaszic.suport.pl
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
   32-500 Chrzanów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 19
  Tel (032) 623 65 94
   Szczegółowa oferta na stronie: www.liceum.xon.pl
 3. I Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
   32-541 Trzebinia, ul. Grunwaldzka 101
   Tel (032) 612 22 01
   Szczegółowa oferta na stronie: http://1lo.laizsme.edu.pl
 4. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
   - zasadnicza szkoła zawodowa
   - liceum profilowane
   - technikum
   32-500 Chrzanów, ul. Fabryczna 27 
   Tel (032) 623 26 09, 623 29 09
  Szczegółowa oferta na stronie: www.pcechrzanow.edu.pl
 5. Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini
   - zasadnicza szkoła zawodowa
   - liceum profilowane
   - technikum
   32-541 Trzebinia, ul. Gwarków 3
   Tel. (032)711 58 08
   Szczegółowa oferta na stronie: www.laizsme.edu.pl
 6. Zespół Szkół w Libiążu
   - liceum profilowane
   - technikum
   - liceum ogólnokształcące
   32-590 Libiąż, ul. Górnicza 3
   Tel (032) 627 79 61
   Szczegółowa oferta na stronie: www.zs.libiaz.pl  
 7. Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini
   32-540 Trzebinia, ul Krakowska 12
   Tel (032) 612 11 85
   Szczegółowa oferta na stronie: www.zsech-trzebinia.prv.pl  


Oferta edukacyjna
według typów szkół


ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

I klasy zasadniczych szkół zawodowych zostaną otwarte w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini oraz w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie:

 • zawody
 • elektryk
 • ślusarz
 • monter mechatronik
 • sprzedawca
 • mechanik poj. samochodowych
 • klasa wielozawodowa *

*Klasa wielozawodowa – uczniowie są kształceni w wybranych przez siebie zawodach rzemieślniczych (np.: fryzjer, stolarz, złotnik). Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy wielozawodowej jest podpisanie przez niego umowy z pracodawcą o praktyczną naukę zawodu. W szkole nauczane są przedmioty ogólnokształcące oraz teoretyczne zawodowe w formach szkolnych oraz na kursach.

 

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini

 • zawody
 • monter elektronik
 • elektryk
 • ślusarz (OHP )
 • krawiec - (OHP )
 • kucharz małej gastronomii (OHP )

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Wybierając naukę w liceum uczniowie powinni określić, do jakiej chcą iść klasy, np.: biologiczno – chemicznej, matematyczno – fizycznej, prawno – ustrojowej, językowej itp. Są to popularne nazwy klas funkcjonujące w języku szkolnym. Ważne jest jednak, by sprawdzić, jakie przedmioty w danej klasie nauczane są w zakresie rozszerzonym, gdyż  w dużym stopniu wpływa to na możliwość zdawania tych przedmiotów na maturze na poziomie rozszerzonym, co praktycznie decyduje o możliwości kontynuowania nauki na studiach wyższych na konkretnym kierunku..

 

I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie:

Przedmioty rozszerzone w poszczególnych klasach

 • matematyka, fizyka
 • matematyka,fizyka, informatyka
 • biologia, chemia
 • biologia, geografia
 • j.polski, historia, wiedza o społeczeństwie,
 • j.polski, historia, wiedza o kulturze,

II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie:

Przedmioty rozszerzone w poszczególnych klasach

 • matematyka,fizyka, informatyka
 • matematyka, fizyka, chemia
 • biologia, chemia
 • biologia, chemia, fizyka
 • j.polski, historia, wiedza o społeczeństwie
 • j.polski, j.angielski, geografia
 • j.polski, historia, historia sztuki
 • geografia, j.angielski, wiedza o kulturze,

I Liceum Ogólnokształcące w Trzebini:

Przedmioty rozszerzone w poszczególnych klasach

 • matematyka, informatyka
 • informatyka, j.obcy
 • biologia, geografia
 • j.polski, geografia

Liceum Ogólnokształcące w Libiążu
(w Zespole Szkół w Libiążu)

Przedmioty rozszerzone w poszczególnych klasach

 • matematyka, informatyka
 • biologia, geografia
 • j.polski, historia
 • j.polski, j.angielski, geografia


LICEA PROFILOWANE

Licea profilowane kończą się egzaminem maturalnym. W szkołach tych nie ma przedmiotów zawodowych, w związku z tym kończąc liceum profilowane nie zdobywa się zawodu.
W powiecie chrzanowskim licea profilowane otwarte są w następujących zespołach szkół:

 

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie

 • profil mechatroniczny

Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini

 • profil zarządzanie informacją,
 • profil ekonomiczno – administracyjny

Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Trzebini

 • profil usługowo – gospodarczy,
 • profil zarządzanie informacją.

Zespół Szkół w Libiążu

 • profil usługowo - gospodarczy

TECHNIKA

Technikum umożliwia zdobycie zawodu oraz zdanie matury. Nauka trwa 4 lata. Technika utworzone zostały w czterech zespołach szkół:

 

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie:

zawody

 • technik mechanik
 • technik elektryk
 • technik mechatronik

Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini

zawody

 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik ochrony środowiska

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini

zawody

 • technik informatyk
 • technik żywienia i gospodarstwa domowowego
 • technik elektronik
 • technik telekomunikacji
 • technik teleinformatyk
 • technik budownictwa

Zespół Szkół w Libiążu

zawody

 • technik ekonomista
 • technik elektronik
 • technik mechanik
 • technik górnik

Pełną informację o naborze do zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników  można znaleźć na stronach internetowych szkół.

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
   www.lostaszic.suport.pl
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
   www.liceum.xon.pl
 3. I Liceum Ogólnokształcące w Trzebini
   http://1lo.laizsme.edu.pl  
 4. Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie
  www.pcechrzanow.edu.pl 
 5.  Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Trzebini
   www.laizsme.edu.pl
 6. Zespół Szkół w Libiążu
   www.zs.libiaz.pl  
 7. Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini
   www.zsech-trzebinia.prv.pl