Otwarcie Ścieżki Ekologiczno-Zdrowotnej przy Domu Pomocy Społecznej w Płazie

18 maja 2006 r. w Domu Pomocy Społecznej w Płazie miało miejsce otwrcie powstałej w ramach programu Razem Możemy Więcej, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Płazie Ścieżki Ekologiczno-Zdrowotnej.

Otwarcie Ścieżki Ekologiczno-Zdrowotnej przy Domu Pomocy Społecznej w Płazie

W ramach projektu, w którego udział włączyło się Starostwo Powiatowe w Chrzanowie oraz Urząd Miasta Chrzanowa, planowane jest stworzenie warunków dla zachowania i rozwijania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz ochrony pomników przyrody, zintegrowanie społeczeństwa, a także kształtowanie poczucia tożsamości i związku z najbliższym otoczeniem.

 

W otwarciu z ramienia Starostwa Powiatowego w Chrznaowie udział wzięli, Klementyna Kłeczek - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju oraz Joanna Wątroba - Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju, natomiast z Urzędu Miasta Chrzanowa, Stanisław Dusza - Zastępca Burmistrza ds. Społecznych oraz Kazimiera Żmudzińska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Płazie.

 

Poczas otwarcia zasadzono 10 drzew, żonkile oraz krokusy. Planowane jest również wyposażenie ścieżki w 10 ławeczek oraz 10 tablic opisujących gatunki i właściwości lecznicze zasadzonych drzew, a także 2 tabic informacyjnych dot. ścieżki. 

 

 

 Wydarzeniem towarzyszącym powstaniu Ścieżki Ekologiczno-Zdrowotnej było rozstrzygnięcie konkursu dot. plakatu promującego ścieżkę, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, a technika wykonania prac była dowolna. W przedsięwzięciu udział wzieły 32 osoby, z czego wyrózniono 8 prac. Poziom konkursu był bardzo wyrównany, dlatego też wyłonienie zwycięsców było trudne.

 

W kategori szkół podstawowych wyróżnieni zostali:

- Agnieszka Boba - Bolęcin

- Magdalena Odrzywolska - Płaza

- Konrad Siata - Dulowa

 

W kategori szkół gimnazjalnych wyróznieni zostali:

- Paulina Kocot - Płaza

- Katarzyna Zbroszczyk - Płaza

- Roksana Likus - Płaza

 

Specjalne wyróznienie otrzymali:

- Mateusz Paździor - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chrzanowie

- Konrad Siata - Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chrzanowie