Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Debata Oświatowa 2006

Dnia 13 czerwca o godz. 12.00 w Zespole Pałacowo – Parkowym w Młoszowej rozpoczęła się debata oświatowa na temat: Kierunki rozwoju kształcenia i wychowania w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu chrzanowskiego na lata 2006 – 2010. Honorowy patronat nad debatą objął JM prof. dr hab. Florian Kuźnik Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach, która nieodpłatnie udostępniła obiekt w Młoszowej na potrzeby debaty.

Debata Oświatowa 2006

Uczestnikami debaty byli przedstawiciele środowisk naukowych, radni, dyrektorzy szkół powiatowych i gminnych gimnazjów, pedagodzy, przedstawiciele związków zawodowych, rodziców, urzędu pracy, policji. Uczestnicy debaty wysłuchali wystąpień, które będą materiałem wyjściowym do pracy w zespołach roboczych:

 1. Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w nowoczesnej gospodarce, a profil absolwenta szkoły średniej.  Zobacz prezentacje
  prof. dr hab. Florian Kuźnik – Rektor Akademii Ekonomicznej w Katowicach


   
 2. Matematyka szansą młodego pokolenia Polaków.
  dr Erwin Kasparek – Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 


   
 3. Małopolski program rozwoju rynku pracy. Zobacz prezentacje
  Alina Paluchowska – Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 


   
 4. Rola nauczyciela we współczesnej szkole. Zobacz prezentacje
  mgr Janusz Szklarczyk – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie  


   
 5. Oświata w powiecie chrzanowskim 1999 - 2006.
  Zobacz prezentacje
  Zobacz materiał

  mgr Jerzy Fraś – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie 


   
 6. Potrzeby uczniów dotyczące ofert kształcenia w powiecie chrzanowskim.  Zobacz prezentacje
  mgr Janusz Makuch – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie 


   
 7. Rynek pracy i jego oczekiwania a szkolnictwo zawodowe.  Zobacz prezentacje
  mgr Mariusz Wacławek – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Chrzanowie 


   
 8. Nasz absolwent na wyższej uczelni.  Zobacz prezentacje
  mgr Irena Pacia – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie


   
 9. Budzić entuzjazm dla świata wartości istotą wychowania. Zobacz prezentacje
  ks. dr hab. Tadeusz Panuś – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie 


   
 10. Zaburzenia zdrowia psychicznego w okresie młodzieńczym.
  mgr Ryszard Izdebski – Dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii 


   
 11. Omówienie programu „Bezpieczna szkoła”. Zobacz prezentacje
  sierż. sztab. Małgorzata Baniak, Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie


Uczestnicy debaty zadeklarowali prace w dwóch zespołach roboczych, z który każdy został podzielony na dwie grupy:
Zespół I
Rola szkoły ponadgimnazjalnej w procesie przygotowania ucznia do życia we współczesnym społeczeństwie.
Prowadzący: Jerzy Fraś

 

Grupa 1.
Co po maturze? Wiedza i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki na studiach.
Prowadzący: Janusz Makuch

 

Grupa 2.
Technik czy robotnik? Kształcenie zawodowe szansą zaistnienia na rynku pracy.
Prowadzący: Mariusz Wacławek

 

Zespół II
Wpływ procesu wychowawczego na kształtowanie prawidłowych postaw społecznych ucznia.
Prowadzący: Stanisława Klimczak

 

Grupa 1
Szkoła bezpieczna dla ucznia i nauczyciela.
Prowadzący: Jerzy Walczak

 

Grupa 2
Rola szkoły i poradni psychologiczno – pedagogicznej w rozwiązywaniu trudności dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
Prowadzący: Irena Fudała

 

Prace zespołów i grup będą trwały do września 2006 r. Wtedy planowane jest drugie spotkanie plenarne i podsumowanie efektów debaty.


 

Stanisława Klimczak, Wicestarosta