Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wizyta unijnych ekspertów

W dniu 2 czerwca 2006 roku w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie  odbyło się spotkanie z  Panem Profesorem  Hansem   Knoop oraz Panem Diterem Stuendl -  ekspertami twinningowymi  realizacji projektu Phare 2003 „Zintegrowany System Katastralny – faza III” Misja 1.5.1-4 „Monitoring Phare 2003”.

Wizyta unijnych ekspertów

Głównym celem wizyty ekspertów unijnych był monitoring wdrożenia Integrującej Platowrmy Elektronicznej (IPE) w ramach projektu Phare 2003 w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz sposób wykorzystania otrzymanej dotacji.
Kolejnym celem wizyty była prezentacja Prof.Dr Inż. Hansa Knoopa z Uniwersytetu Techniki w Brunszwiku w Niemczech, międzynarodowego eksperta w zakresie GIS i SDI, zarządzania nieruchomościami, katastru, reformy administracji i standaryzacji (ISO,CEN,DIN) .
Tematem prezentacji był  „Zintegrowany System Katastralny”  umożliwiający  wymianę danych pomiędzy systemem ewidencji gruntów i budynków  a systemem ksiąg wieczystych,  udostępnienie danych ewidencji gruntów i budynków na potrzeby ewidencji podatkowej oraz innych systemów informatycznych prowadzonych przez organy administracji publicznej.