Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Chrzanowskim

Do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej Strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych. Zarząd Powiatu Chrzanowskiego opracował i skierował do społecznych konsultacji wersje roboczą Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Chrzanowskim.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Chrzanowskim

Zobacz:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Chrzanowskim - wersja robocza