Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Międzynarodowy Szlak Maryjny na terenie Powiatu Chrzanowskiego

Kilka lat temu opracowana została koncepcja międzynarodowego SZLAKU MARYJNEGO - międzynarodowej trasy pielgrzymkowej oznaczonej jako I – 23 łączącej Częstochowę, Levocę na Słowacji i Mariazell w Austrii.

Międzynarodowy Szlak Maryjny na terenie Powiatu Chrzanowskiego

Zobacz

- Szlak Maryjny na terenie Austrii - galeria

Stowarzyszenie „Na Bursztynowym Szlaku” w Lanckoronie, realizujące m.in. projekt w ramach programu EQUAL związany z utworzeniem firmy socjalnej w branży turystycznej, jest zainteresowane realizacją międzynarodowej trasy pielgrzymkowej maryjnej i zaproszeniem do udziału w realizacji tego projektu innych partnerów – instytucji publicznych, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, zainteresowanych celami projektu, w tym Lokalnych Grup Działania, których na odcinku od Częstochowy do Kalwarii Zebrzydowskiej jest sześć.
W dniu 15 września 2006 roku Powiat Chrzanowski zgłosił swoje zainteresowanie projektem pt. „Szlak Maryjny - Międzynarodowa Trasa Pielgrzymkowa Mariazell – Częstochowa”, a tym samym został jednym z dwudziestu jeden partnerów, którzy podpisali deklarację związaną z tworzeniem w/w Szlaku.
Założono, iż Szlak Maryjny będzie szlakiem pieszo-rowerowym, poprowadzonym po istniejących już szlakach oraz szlakiem drogowym i składać się będzie z trasy głównej, a także dodatkowych pobocznych pętli obejmujących te sanktuaria maryjne, które nie zostały uwzględnione w projekcie głównej trasy.
Według dotychczasowych uzgodnień trasa główna Szlaku Maryjnego przebiegać będzie przez sanktuaria w Żarkach, Skarżycach, Podzamczu, Jaroszowcu, Płokach, Paczółkowicach, Czernej. Natomiast pętle poprowadzone będą do sanktuariów w Mstowie, Mrzygłodzie, Biskupicach oraz Trzebini.
Na realizacje w/w projektu złożą się następujące działania:
a) oznakowanie wizualne szlaku ( tabliczki, drogowskazy, tablice informacyjne),
b) wykreowanie profesjonalnego produktu turystycznego,
c) zorganizowana i skoordynowana promocja i informacja turystyczna,
d)rozbudowa infrastruktury turystycznej – punktów przystankowych, miejsc noclegowych i gastronomicznych,
e)wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń w zakresie rozwoju szlaków i produktów turystycznych, jak i gospodarki społecznej. Celem projektu jest nie tylko samo oznakowanie Szlaku, ale wypracowanie produktu turystycznego.
W dniach 22 – 25.10. 2006 r. odbył się wyjazd studialny do Austrii zorganizowany przez Stowarzyszenie „Na Bursztynowym Szlaku” Firmę „Horyzonty ITD” Inspiracja, Turystyka, Doradztwo oraz LGD „Perły Jury”. Udział w wyjeździe wzięło 14 osób z 5 LGD położonych w obszarze od Częstochowy do Kalwarii Lanckorony. W wyjeździe uczestniczył również Powiat Chrzanowski. Celem podróży było podjęcie rozmów z partnerami austriackimi zainteresowanymi udziałem w projekcie „ Szlak Maryjny – Mariazell – Częstochowa” jak i również zaobserwowanie systemu znakowania trasy u zagranicznych sąsiadów.
Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim Kirchberg an der Pielach zaprezentowano uczestnikom wyjazdu oznakowanie szlaku poprzez tablice koloru żółtego zawierające logo z wizerunkiem Bazyliki w Mariazell.
W kolejnej miejscowości Dorf Veitsch mogliśmy zaobserwować unikalny, niezwykle ciekawy sposób oznakowania szlaku poprzez zastosowanie rzeźb. Zaprezentowano tam bowiem projekt ogromnego (70 m) drewnianego krzyża pielgrzymów, który wybudowano na górze wzniesionej 800 m n.p.m.
Ten przykład pokazuje w jaki sposób można połączyć dwie idee tj.: religię i turystykę. Obserwacje oznakowania na utworzonym już odcinku szlaku w Mariazell i podjęte kontakty z zagranicznymi partnerami ułatwią dalsze prace związane z wdrażaniem projektu na terenie Polski.
Uczestnictwo Powiatu Chrzanowskiego w podjętej realizacji projektu przyczyni się zapewne do poprawy warunków pielgrzymowania do sanktuariów maryjnych na terenie Powiatu Chrzanowskiego, a tym samym zwiększenia dochodów z turystyki dla mieszkańców i przedsiębiorców w rejonie trasy, rozwoju idei gospodarki społeczno - krajowej i międzynarodowej współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania stanowiącej jeden z ważniejszych elementów programu Leader+.

Zobacz

- Szlak Maryjny na terenie Austrii - galeria