Raport z działalności Rady i Zarządu Powiatu Chrzanowskiego w latach 2002-2006

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego przygotował dokument pn. "Raport z działalności Rady i Zarządu Powiatu Chrzanowskiego w latach 2002-2006"  stanowiący podumowanie działań jakie zostały dokonane w latach 2002-2006 przez Radę i Zarząd Powiatu, Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu.

 

Raport z działalności Rady i Zarządu Powiatu Chrzanowskiego w latach 2002-2006