Marszałek z wizytą w Powiecie Chrzanowskim

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara w dniu 31 stycznia 2007 r. odwiedził Powiat Chrzanowski na zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Chrzanowskiego Andrzeja Urygi oraz uczestniczył w sesji Rady Powiatu.

Marszałek z wizytą w Powiecie Chrzanowskim

Marszałek przybliżył Radnym Powiatu zagadnienia związane z projektem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz możliwościami pozyskiwania unijnych dotacji przez samorządy w nowym okresie programowym. Kolejnym punktem wizyty Marszałka było spotkanie z władzami gmin powiatu, podczas którego rozmawiano w głównej mierze o chrzanowsko-trzebińskiej strefie ekonomicznej, dotacjach na rewitalizację, a także innych problemach występujących na terenie naszego powiatu.

 

Zobacz galerie