Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Zapraszamy do wspierania Fundacji na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie zaprasza do wspólnego wspierania finansowego Fundacji na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, której głównym celem jest doposażenie chrzanowskiego Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną. W roku bieżącym Fundacja planuje dofinansowanie zakupu aparatu polisomnograficznego przeznaczonego do badania zaburzeń oddychania w trakcie snu, choroba ta nosi nazwę Obturacyjnego Bezdechu Sennego, więcej o chorobie na stronie www.bezdechsenny.pl
Poniżej podajemy nr konta Fundacji, na które można przekazywać środki finansowe:
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie Nr 13 84440008 0000 0000 0576 0001.
Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc z Państwa Strony.
Pamiętajmy, że „człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, czym się dzieli”.