Zaproszenie na Seminarium z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego organizuje bezpłatne seminarium informacyjne dotyczące ogólnych zagadnień pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2007-2013.

Zaproszenie na Seminarium z Europejskiego Funduszu Społecznego

  Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat możliwości pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowym okresie programowania. Podczas spotkania przybliżymy aktualne warunki aplikowania o środki EFS, formy wsparcia dla projektodawców oraz zasady kwalifikowalności kosztów w projektach finansowanych z EFS. Spotkanie poprowadzi Doradca ROEFS.
W związku z powyższym zapraszamy przyszłych projektodawców EFS na powyższe szkolenie.
Seminarium odbędzie się 24 maja 2007 r. o godz. 10:00 na Dużej Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2.
   W celu uczestnictwa w seminarium należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) oraz przesłać go na adres e-mail: promocja@powiat-chrzanowski.pl lub faks: 032/ 625 79 49 do dnia 21 maja 2007 r.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Dodatkowych informacji udzielają:

  • Paulina Sośnierz, Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
    tel.032/625 79 37
    e-mail: promocja@powiat-chrzanowski.pl
  • Emilia Płaskocińska, Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
    tel. 12/431 12 53, tel. kom. 665 20 37 333,
    e-mail: e.plaskocinska@iss.krakow.pl.

Plik do pobrania: Zgłoszenie uczestnictwa na szkolenie.