Chrzanów w latach wojny i okupacji

Już po raz czwarty Starostwo Powiatowe w Chrzanowie zorganizowało spotkanie z przedstawicielami środowisk kombatanckich powiatu chrzanowskiego. Witając zebranych Starosta Chrzanowski, Janusz Szczęśniak, podkreślił rolę, jaką odgrywa spotkanie pokoleń w dokumentowaniu historii ziemi chrzanowskiej.

Chrzanów w latach wojny i okupacji

Formuła spotkań, jaką przyjęli organizatorzy, to sesja naukowa poświęcona wydarzeniom wojny i okupacji poprzedzona programem artystycznym. W tym roku część artystyczną przygotowała młodzież z II LO w Chrzanowie pod kierunkiem Jerzego Jury i Iwony Ochodek-Szpak. Referaty zaś zostały przygotowane i wygłoszone przez uczniów I LO w Chrzanowie pod kierunkiem Grzegorza Wiśniewskiego i dr. Dariusza Bielca. Część naukowa spotkania poświęcona była życiu ludności polskiej i żydowskiej na terenie ziemi chrzanowskiej w czasie II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej. Młodzież omówiła szczegółowo represje okupanta wobec mieszkańców powiatu chrzanowskiego, straty materialne, straty w ludziach, a także życie codzienne mieszkańców.
W czasie spotkania z rąk Prezesa Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP w Krakowie, mjr. Józefa Kopczyńskiego, odznaki za zasługi dla ZK RP i BWP otrzymali:

  • Alicja Molenda – wydawca tygodnika „Przełom”,
  • Jan Smółka – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie,
  • Jerzy Fraś – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chrzanowie,
  • Grzegorz Wiśniewski – nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie.